S.M.K. a.s. Společnost pro Moravský kras

Regionální potravina JMK

Zlatá chuť

Certifikát

O rybách

Pstruh duhový

PstruhPůvodně se tento druh vyskytuje v západní části severní Ameriky, kde žije v horských potocích, velkých řekách a v příbřežní části oceánu. Vytváří tam řadu forem, podobně jako v Evropě pstruh obecný. V roce 1880 byly importovány do Evropy jikry pstruha duhového a brzy nato se dovezly i k nám. Pstruh měl původně obohatit faunu našich tekoucích vod, ale ukázalo se, že až na výjimky se v našich tocích nevytvořily populace, které by byly schopny existence bez vysazování a doplňování násadou. Snaha o vysazování tohoto druhu do tekoucích vod s výjimkou úseků a řek, kde se již osvědčil, je neefektivní a neekonomická. Na rozdíl od většiny toků se pstruh duhový osvědčil v uzavřených nádržích o velikosti až do 100 ha, a to zejména v prvních letech po napuštění, kdy se vytváří velké množství zooplanktonu. Dovozy jiker pstruha duhového do Evropy a k nám jsou realizovány i v současnosti, přičemž jde hlavně o linie s požadovanými vlastnostmi, například se jedná o formu „kamloops“, která je vyšlechtěna pro produkci konzumní ryby intenzívním výkrmem.

Pstruh duhový je druh, který snáší i teplejší vodu s dostatečným obsahem kyslíku. Nemá nároky na úkryty a jako stanoviště mu vyhovuje volná klidná vodám zejména v nádržích, kde žije v menších hejnech. Je velmi žravý, v tekoucích vodách se živí hlavně larvami vodního hmyzu a náletovým hmyzem, v nádržích tvoří hlavní složku jeho potravy zooplankton a vodní měkkýši. Větší jedinci, zejména nad 30 cm, se živí i menšími rybkami. Pstruh duhový je krátkověkou rybou, dožívající se ve volné přírodě 3-6 roků, ojediněle až 10 let. Pokud má dostatek potravy, roste velmi rychle, zvláště ve stojatých vodách. V prvních 3 letech pohlavně dospívá, tření probíhá od konce března do první poloviny května. K výtěru dochází v proudech, kde samice a v menší míře i samec vytloukají do štěrkopískového dna miskovitou prohlubeň, do níž jsou ukládány jikry. Bylo pozorováno i tření v nádržích na písčitém dně. Na 1 kg hmotnosti samice připadá 2500-8500 jiker a vývoj oplozených jiker trvá v závislosti na teplotě vody 35-45 dní.

Tělo pstruha duhového je poměrně vysoké, ze stran zploštělé, podobně jako u sivena. Klínovitá hlava je kratší, čelisti jsou ozubené, koutky úst sahají až pod oko. Ploutve jsou normálně uspořádány a je přítomna tuková ploutvička. U formy „kamloops“ se projevují degenerativní znaky, např. zkrácení a zvlnění ploutví. Zbarvení je poměrně variabilní, hřbet je obvykle modře či olivově zelený, boky stříbřité, břicho bílé. Středem těla probíhá růžový či načervenalý pás, výrazný zejména u samců a na hřbetní a ocasní ploutvi jsou poměrně hustě rozmístěny černé skvrny.


Siven americký

Siven americkýDomovem tohoto druhu jsou severoamerická jezera, odkud byl do Evropy dovezen koncem 19. století s dalšími druhy ryb. U nás je rozšířen jen v některých potocích a řekách, vyskytuje se rovněž v horských jezerech a vhodné podmínky nachází i v některých menších údolních nádržích.

Siven u nás vytváří ojedinělé samostatné populace v pramenných částech toků nebo v úsecích s poměrně chladnou vodou, proto mu vyhovují mu i horská jezera a některé menší údolní nádrže. Snáší též kyselé vody s nižší hodnotou pH. Daří se mu i v ostatních vodách, kde žije pstruh obecný a v příznivých podmínkách se mu vyrovná rychlostí růstu. Zdržuje se v otevřené vodě a nepotřebuje proto tak členitý tok jako pstruh obecný. Hlavní složkou jeho potravy jsou především larvy vodního hmyzu, v nádržích i zooplankton, u větších jedinců se objevují v potravě i drobné ryby. Růst sivena je v příznivých podmínkách, zejména v nádržích, poměrně rychlý. Pohlavně dospívá ve stáří 2-3 roků, tření nastává v říjnu až listopadu. Vytírá se v proudivých úsecích se štěrkopískovým dnem a stejně jako pstruzi vytlouká na dno hnízdo, kam ukládá jikry. Na 1 kg hmotnosti samice připadá asi 2000 jiker. Vývoj jiker trvá při normálních teplotách vody přibližně 100 dnů. Siven americký je u nás uměle vytírán a na korytech či rybníčcích odchováván do stáří 1 roku, následně slouží tento roček k zarybňování.

Tělo sivena je vyšší než u pstruha obecného, ze stran je zploštělé. Přítomna je pro lososovité ryby také charakteristická tuková ploutvička. Hlava má koncová, silně rozeklaná ústa s ozubenými čelistmi. Ústní dutina má červeně zbarvenou výstelku. Šupiny jsou velmi drobné a hluboko zapuštěné v kůži, tělo je proto na pohmat hladké a kluzké. Siven je nejpestřeji zbarvenou lososovitou rybou našich vod. Hřbet je olivový až modrozelený, mramorovaný, boky jsou světlejší a břicho oranžové až načervenalé. Na bocích a často i na hřbetě jsou žluté, modré nebo karmínové skvrny. Tóny i zbarvení je různé u populací z různých vod a mění se i v průběhu roku. Prsní břišní a řitní ploutve jsou načervenalé, lemované charakteristickým výrazným bílým a černým proužkem. Se pstruhem obecným se vzácně kříží a potomstvo je podle zbarvení nazýváno „tygrovitá“ forma.
Pstruhařství Skalní mlýn
Lažánky 200
678 01  Blansko

Tel: +420 602 550 140
Tel: +420 606 624 913
Tel: +420 724 871 770

Objednávky:
+420 602 550 140 (Po-Pá 7-17 hod.)

Prodejní doba:
  každý pátek od 9.00 do 17.00 hodin.


e-mail: rybarna@smk.cz

Upozornění! Chyba v navigaci - do navigace zadávejte Skalní Mlýn 96. Rybárnu najdete 1,5 km před tímto hotelem.


Novinky

31. květen - Dětské odpoledne/ 19.5.2024

Zveme vás na dětské odpoledne, které se uskuteční 31. května mezi 13:00 a 17:00 na rybárně.
Můžete se těšit na zábavné hry o ceny.
Přijďte si užít den plný radosti a zábavy!

Velikonoční prodej ryb 2024/ 22.3.2024

Z důvodu státního svátku je standardní prodejní den přesunut na čtvrtek.
28.3.2024 9:00 -17:00
29.3.2024 zavřeno

Vánoční otevírací doba/ 3.12.2023

22.12. a 23.12. 2023
9,00- 17,00 hodin

17. listopadu zavřeno/ 8.9.2023

V pátek 17. listopadu NEbude probíhat prodej ryb.
Náhradní termín prodeje ryb je 16. listopadu ve čtvrtek.
2009 © S.M.K., a.s.